Ensimmäinen neuvottelupäivä

5.9.2016

Yhteistoimintaneuvottelut valmisteilla olevista, vuoden 2016 aikana mahdollisesti toimitettavista henkilöstön lomautuksista alkoivat maanantaina 5.9.2016.

Ensimmäisen neuvottelukerran aikana käytiin läpi työnantajan neuvotteluesitys sekä perehdyttiin mahdollisten lomautusten perusteeksi esitettyyn taloustilanteeseen.

Lisäksi sovittiin kokousaikataulusta ja kunkin kokouskerran sisällöstä. Niistä voi lukea tarkemmin Intorista. Sovittiin myös, että työnantajaosapuoli valmistelee jokaisen kokouksen jälkeen Intoriin tiedotteen kunkin neuvottelukerran keskeisistä sisällöistä.

JHL:n edustajina neuvottelussa ovat Juhani Kukka ja Johanna Joki.