Valtori aloittaa YT-neuvottelut liiketoimintansa uudelleen organisoimiseksi

12.10.2016

Syyskuussa 2016 aloitettujen, lomautusta koskevien YT-neuvottelujen aikana ilmeni, että Valtorin strategiset tavoitteet sekä tuotteistettujen palveluiden levittämisen ja toiminnan tehokkuuden turvaaminen vaativat lomautusten sijaan Valtorin koko organisaatiorakenteen ja toimintatavan uudistamista.

Nyt aloitettavien YT-neuvottelujen perusteena ovat Valtorin organisaatiorakenteen ja työtehtävien uudelleenjärjestelyt toiminnan tehostamiseksi. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään noin 90 henkilön irtisanomiseen.

Uusi asiakassuuntautuneempi toimintatapa ja asiakkaiden siirtyminen valtion yhteisiin tuotteistettuihin palveluihin muuttavat henkilöstömäärän tarvetta ja Valtorissa tarvittavaa osaamista. Neuvotteluissa arvioidaan jatkossa tarvittavaa osaamista ja toimenpiteitä henkilöstön määrän sopeuttamiseksi.

Päätökset tehtävistä organisaatiomuutoksista ja sopeutustoimista tehdään pääasiassa joulukuun alkuun mennessä.